Effektiv ränta

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta

Effektiv ränta är ett mått på den totala kostnaden för ett lån under ett år. Den visar hur mycket du betalar i ränta och avgifter i förhållande till det belopp du lånar. Effektiv ränta är viktig att känna till när du jämför olika lån, eftersom den ger dig en mer rättvis bild av vad lånet faktiskt kostar dig.

Hur skiljer sig effektiv ränta från nominell ränta?

Nominell ränta är den ränta som långivaren ofta marknadsför med. Den visar bara den årliga räntan för lånet, utan att ta hänsyn till eventuella avgifter som till exempel uppläggningsavgift eller aviavgift. Nominell ränta är därför nästan alltid lägre än effektiv ränta.

Hur beräknas effektiv ränta?

Effektiv ränta beräknas med en komplicerad formel som tar hänsyn till flera faktorer, såsom:

Formeln för effektiv ränta
Formel för att räkna ut effektiv ränta.