Högkostnadskredit

Vad är högkostnadskredit?

Högkostnadskredit

En kredit eller ett lån som har en effektiv ränta som är minst 30 procentenheter högre än referensräntan kallas för en högkostnadskredit. Det innebär att det är ett lån som har både hög ränta och höga kostnader.

Nya regler i konsumentkreditlagen

Från och med den 1 september 2018 gäller nya regler i konsumentkreditlagen som syftar till att skapa en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra typer av högkostnadskrediter.

Hur kan man skydda sig mot högkostnadskrediter?

  1. Jämför olika kreditalternativ innan du lånar. Det kan finnas billigare och bättre lösningar än att ta ett snabblån eller ett sms-lån.
  2. Läs noga igenom villkoren för krediten. Var uppmärksam på den effektiva räntan, som visar den totala kostnaden för krediten, inklusive avgifter och andra kostnader.
  3. Undvik att förlänga eller ta nya lån för att betala gamla skulder. Det kan leda till en skuldfälla som blir svår att ta sig ur.
  4. Kontakta din bank eller en budget- och skuldrådgivare om du har problem med att betala tillbaka dina lån. De kan hjälpa dig att hitta en lösning som passar din situation.
  5. Anmäl till Konsumentverket om du tycker att ett företag bryter mot reglerna för högkostnadskrediter. Det kan till exempel vara att de tar ut för hög ränta eller kostnad, eller att de inte informerar dig om riskerna med skuldsättning.

Vanliga frågor

Vad är räntetak?

Räntetak är en gräns för hur hög ränta en kreditgivare får ta ut för en högkostnadskredit, som är ett lån med mycket hög effektiv ränta.

Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta är den ränta som konsumenten måste betala om hen inte betalar tillbaka lånet i tid. Dröjsmålsräntan får inte vara högre än räntetaket.

Vad är kostnadstak?

Kostnadstak är en gräns för hur mycket konsumenten ska betala i totala kostnader för lånet. Kostnaderna får inte överstiga det lånade beloppet.

Det här ingår i kostnadstaket:
Nominell ränta
Uppläggningsavgift
Aviavgift
Fakturaavgift
Betalningspåminnelser
Dröjsmålsränta
Försäkring för krediten
Inkassoavgift

Det här ingår INTE i kostnadstaket:
Utmätningskostnader
Kostnader hos Kronofogden
Rättegångskostnader (vid eventuellt domstolsärende)
Förbud mot förlängning av högkostnadskrediten – du kan förlänga en högkostnadskredit bara en gång.

Räkneexempel högkostnadskredit och lån utan säkerhet

Låt oss anta att du vill låna 10 000 kr i ett år. Här är två exempel på hur mycket du skulle betala tillbaka för en högkostnadskredit och ett lån utan säkerhet:

Källor:

Uppdaterad: 29 November 2023